Retirement Account

Retirement Account at ZERO commission, commission free crediting and Visa Debit Card to withdraw your pension at any ATM, 24/7. Keep in mind that holding a card is safer than holding cash in your pocket.

Lexo më shumë Read More

Salary Account

Opening a Current Account in Credins gives you the possibility to withdraw your salary. The opening of the account is by individual choice and you can provide the IBAN account number to the employer to deposit your salary. We care that the salary accounts always benefit from competitive advantages.

Lexo më shumë Read More

Savings Account

Savings Account or Demand Deposits Account is an account with specific features similar to Current Account and Term Deposit.

Lexo më shumë Read More

Current Account

Through your current account at Credins Bank you can perform all kinds of transactions and access to all banking services

Lexo më shumë Read More

LLogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare. Llogaria Rrjedhëse hapet në monedha të ndryshme në bazë të nevojave tuaja.

Lexo më shumë Read More

LLogari Kursimi

Llogaria e Kursimit ose Depozita pa Afat është një llogari me karakteristika të veçanta midis llogarise rrjedhëse dhe Depozitës me Afat. Ndryshe nga Llogaria Rrjedhese, ju mund të përfitoni interes mbi balancën ditore të llogarisë.

Lexo më shumë Read More

LLogari Page

Në Credins ju mund të hapni një Llogari Rrjedhëse për të marrë pagën tuaj. Hapja e llogarisë është individuale dhe ju i përcillni punëdhënësit tuaj numrin IBAN ku duhet të depozitojë pagën tuaj. Ne kujdesemi që llogaritë e pagave të përfitojnë gjithmonë avantazhe konkuruese.

Lexo më shumë Read More

LLogari Pensioni

Llogari pensioni me ZERO komision, kreditim i pensionit pa komision si edhe kartë Visa Debit për të tërhequr pensionin tuaj kudo në ATM-të 24 orë në 7 ditë të javës. Mbani mend se karta është më e sigurt se mbajtja e parave me vete.

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins