“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall në Durrës

Pershkrimi: Prona është Truall me sipërfaqe 625 m2. Ajo ndodhet rreth 2.4km larg qendrës së qytetit të Durrësit e orientuar në veriperëndim të tij. Prona është pjesë e një zone rezidenciale të qytetit me shtrirje në periferi të qytetit pranë një kodre. Prona është e rrethuar me godina banimi mbi 5 kate dhe shtëpi private. Në pronë janë kryer punime nivelimi dhe rrethim me mur me blloqe betoni dhe pjesërisht me kangjella. Furnizimi me energji elektrike, ujë dhe shkarkimet e ujërave të zeza janë pjesë e rrjetit të qytetit të Durrësit. Infrastruktura ekzistuese që lidh pronën me rrugën kryesore “Aleksandër Goga” është e konsiderueshme. Prona është pjesë e zhvillimit dhe zgjerimit urban të qytetit. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins