“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall dhe ndërtesë në Kamëz

Pershkrimi: Prona është truall me siperfaqe 536.4 m2 plus ndërtesë 2 kate dhe papafingo. Ndodhet pranë qëndrës së banuar të qytetit të Kamzës, tek Bulevardi "Blu" i Bashkisë së qytetit. Prona ndodhet në një zonë të zhvilluar dhe është pranë me disa nga rrugët me kryesore të qytetit. Zona ku ndodhet ka shërbimet sociale, urbanistike të nevojshme, si dhe institucione shëndetsore, akademike, etj. Rrugët pranë saj janë të asfaltuara dhe përreth, prona ka ndertësa të tjera rezidenciale. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins