“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Pyll + Kullote në Poro Vlore

Përshkrimi: Pronat janë dymbëdhjetë parcela pyll dhe kullotë, të ndodhura në fshatin Poro të Njësisë Administrative Novoselë, Rrethi Vlorë. Pronat lokalizohen në zonën e brezit me pisha të fshatit Poro, rreth 17km ne veri të qytetit të Vlorës dhe rreth 7km në perëndim të urës së Mifolit. Ato ndodhen në zonën e brezit me pisha rreth 2km në lindje të vijës ujore të bregdetit Adriatik. Pronat ndodhen shumë pranë njëra tjetrës. Cdokush që ka në plan të blejë pronat, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi hapësirat në shitje, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins