“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Kompleksi Apollon Apartamente + Dyqane

Pershkrimi: Kompleksi Apollon është një kompleks modern, i ndërtuar vitet e fundit, dhe përfaqëson një kombinim interesant të një zone banimi me shërbime tregëtare. I pozicionuar në një nga zonat tërheqëse të qytetit të Fierit, në anën jugore të tij, zona ofron një akses të mirë komunikimi në drejtime të ndryshme. Kompleksi është i përbërë nga apartamente me sipërfaqe të ndryshme ndërtimi, ku cdo familje mund të gjejë sipas mundësive dhe nevojave të veta hapësirat që kërkon. Njësite tregëtare janë gjithashtu një mundësi e mirë për këdo që kërkon të zgjerojë biznesin e tij apo të hapë një qëndër të re tregëtare. Cdokush që ka në plan të blejë një apratament të mirë, apo është në kërkim për një ambjent tregëtar, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, hapësirat në shitje, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins