“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Dyqan në GJirokastër

Pershkrimi: Prona ka një sipërfaqe prej 105.4 m2 dhe ndodhet në Qytetin e Gjirokastrës, në lagjen "18 Shtatori". Është midis dy rrugeve kryesore, "Studenti" dhe, Bulevardi "18-Shtatori" dhe është në një zonë që është e pajisur infrastrukturën duhur për cfarëdolloj shërbimi urbanistik, shëndetsor, postar apo insititucione akademike. Objekti ndodhet në kat të parë dhe është në buzë të rrugës. Cdokush që ka në plan të blejë një dyqan të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe çmimet interesante. Na kontaktoni!

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins