Truall dhe ndërtesë në Kamëz

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall dhe ndërtesë në Kamëz

Pershkrimi: Prona është truall me siperfaqe 536.4 m2 plus ndërtesë 2 kate dhe papafingo. Ndodhet pranë qëndrës së banuar të qytetit të Kamzës, tek Bulevardi "Blu" i Bashkisë së qytetit. Prona ndodhet në një zonë të zhvilluar dhe është pranë me disa nga rrugët me kryesore të qytetit. Zona ku ndodhet ka shërbimet sociale, urbanistike të nevojshme, si dhe institucione shëndetsore, akademike, etj. Rrugët pranë saj janë të asfaltuara dhe përreth, prona ka ndertësa të tjera rezidenciale. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Dyqan në Gjirokastër

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Dyqan në GJirokastër

Pershkrimi: Prona ka një sipërfaqe prej 105.4 m2 dhe ndodhet në Qytetin e Gjirokastrës, në lagjen "18 Shtatori". Është midis dy rrugeve kryesore, "Studenti" dhe, Bulevardi "18-Shtatori" dhe është në një zonë që është e pajisur infrastrukturën duhur për cfarëdolloj shërbimi urbanistik, shëndetsor, postar apo insititucione akademike. Objekti ndodhet në kat të parë dhe është në buzë të rrugës. Cdokush që ka në plan të blejë një dyqan të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe çmimet interesante. Na kontaktoni!

Dyqan në Korçë

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Dyqan në Korçë

Pershkrimi: Njësi tregtare (dyqan) me sipërfaqe 190 m2. Rruga “Midhi Kostani” Kompleksi City Center Korçë. Cdokush që ka në plan të blejë një dyqan të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Dyqan në Gjirokastër

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Dyqan në Gjirokastër

Përshkrimi: Dyqani ndodhet në Qytetin e Gjirokastrës, në Lagjen "18-Shtatori" të qytetit të Gjirokastrës. Sipërfaqja totale e pronës është 105,4 m2. Prona kufizohet nga dy rrugë, rruga "Studenti" dhe rruga "Veli Hashorva", të cilat janë dhe rrugë kryesore të qytetit të Gjirokastrës. Cdokush që ka në plan të blejë një dyqanin, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Truall në Sarandë

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall në Sarandë

Pershkrimi: Pronat janë dy sipërfaqe trojesh, Truall me sipërfaqe 10,000 m2 e cila ndodhet në "Lagjia Butrinti", Sarandë, dhe Truall me sipërfaqe 10,000 m2 e cila ndodhet në "Lagjia Butrinti", Sarandë. Pronat lokalizohen rreth 300m në jugperëndim të Kalasë së "Lekursit". Prona ndodhet në një zonë rezidenciale banimi. Infrastruktura e zonës është përmirësuar shumë vitet e fundit. Rruga kryesore e zonës është e sistemuar dhe e asfaltuar. Cdokush që ka në plan të blejë truallin, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Truall dhe ndërtesë në Bardhas/Peqin

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall dhe ndërtesë në Bardhas/Peqin

Pershkrimi: Prona është një tokë dhe truall me sipërfaqe totale të regjistruar 2,126 m2 nga të cilat sipërfaqe truall e regjistruar 1,320 m2 dhe sipërfaqe ndërtese (magazinë) të regjistruar 208,15 m2. Prona pozicionohet në anën veriore të fshatit Bardhas në largësi rreth 500m në vijë ajrore. Prona është e pozicionuar në anën perëndimore të rrugës nacionale Elbasan-Rrogozhinë në largësi rreth 50m, dhe në anën lindore të rrugës kryesore që të çon për në fshatin Bardhas në akse të drejtperdrejtë. Prona ndodhet në një zonë rurale e rrethuar me toka bujqësore dhe disa ndërtime 1 katëshe, kryesisht buzë rrugës nacionale. Infrastruktura e kësaj zone është e plotë. Të dyja rrugët janë të sistemuara dhe të asfaltuara. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Truall në Durrës

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall në Durrës

Pershkrimi: Prona është Truall me sipërfaqe 625 m2. Ajo ndodhet rreth 2.4km larg qendrës së qytetit të Durrësit e orientuar në veriperëndim të tij. Prona është pjesë e një zone rezidenciale të qytetit me shtrirje në periferi të qytetit pranë një kodre. Prona është e rrethuar me godina banimi mbi 5 kate dhe shtëpi private. Në pronë janë kryer punime nivelimi dhe rrethim me mur me blloqe betoni dhe pjesërisht me kangjella. Furnizimi me energji elektrike, ujë dhe shkarkimet e ujërave të zeza janë pjesë e rrjetit të qytetit të Durrësit. Infrastruktura ekzistuese që lidh pronën me rrugën kryesore “Aleksandër Goga” është e konsiderueshme. Prona është pjesë e zhvillimit dhe zgjerimit urban të qytetit. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Pemëtore Kodër Rrëshen

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Pemëtore Kodër Rrëshen

Pershkrimi: Prona është Pemëtore me sipërfaqe 650 m2. Ajo ndodhet në fshatin Kodër Rrëshen rreth 3 km larg qytetit të Rreshenit. Prona shtrihet mbi një kodër e rrethuar me toka të tjera bujqësore. Duke pasur shtrirje mbi koder, prona shikon nga njera anë luginen e lumit Fan dhe nga ana tjetër Rrugën e Kombit. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Tokë Arë në Kallmet-Lezhë

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Tokë Arë në Kallmet-Lezhë

Pershkrimi: Tokë Arë me sipërfaqe të regjistruar 4389 m2 dhe ndodhet në zonën fushore të fshatit Kallmet në komunën Balldren. Pasuria ka shtrirje përgjatë krahut lindor të rrugës nacionale Lezhë – Shkodër, duke favorizuar akses të drejtpërdrejtë në këtë rrugë. Zona përgjatë të cilës shtrihet prona në vitet e fundit është investuar duke u kthyer në një zonë industriale me prezencë të dukshme Magazinash, Hotele Restorante, Linja prodhimi etj. Pozicionimi shumë i mirë i pronës në afërsi të rrugës nacionale si dhe duke patur një pamje shumë të mirë të saj mbi të gjithë zonën përreth, krijohen mundësi të favorshme për lidhjen e pronës me zonat e tjera si dhe vendndodhjen e saj tepër tërheqëse. Infrastruktura e saj është normale dhe lidhja me komunen Balldren dhe qytetin e Lezhës është e shpejtë dhe e sigurt. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Apartament në Pogradec

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Apartament në Pogradec

Pershkrimi: Apartament banimi me adresë në qytetin e Pogradecit . Apartamenti ndodhet në një godinë të re 7 katëshe banimi . Ajo është pjesë e ndërtimeve të reja të kryera në këtë zonë pas vitit 2010. Prona ndodhet saktesisht në lagjen Nr.1 të qytetit. Apartamenti ka punime cilësore dhe rifinitura të kënaqshme. Godina ku ndodhet apartamenti është me infrastrukturë të sistemuar dhe me dalje në shëtitoren kryesore të qytetit e cila shtrihet përgjatë vijës së liqenit me drejtim në rrugën interurbane për Tushemisht. Zona ku është vendndodhja e pronës është zonë rezidenciale dhe në zhvillim nga pikpamja urbanistike. Cdokush që ka në plan të blejë një apratament të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Banka Credins