Truall dhe ndërtesë në Kamëz

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall dhe ndërtesë në Kamëz

Pershkrimi: Prona është truall me siperfaqe 536.4 m2 plus ndërtesë 2 kate dhe papafingo. Ndodhet pranë qëndrës së banuar të qytetit të Kamzës, tek Bulevardi "Blu" i Bashkisë së qytetit. Prona ndodhet në një zonë të zhvilluar dhe është pranë me disa nga rrugët me kryesore të qytetit. Zona ku ndodhet ka shërbimet sociale, urbanistike të nevojshme, si dhe institucione shëndetsore, akademike, etj. Rrugët pranë saj janë të asfaltuara dhe përreth, prona ka ndertësa të tjera rezidenciale. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Dyqan në Gjirokastër

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Dyqan në GJirokastër

Pershkrimi: Prona ka një sipërfaqe prej 105.4 m2 dhe ndodhet në Qytetin e Gjirokastrës, në lagjen "18 Shtatori". Është midis dy rrugeve kryesore, "Studenti" dhe, Bulevardi "18-Shtatori" dhe është në një zonë që është e pajisur infrastrukturën duhur për cfarëdolloj shërbimi urbanistik, shëndetsor, postar apo insititucione akademike. Objekti ndodhet në kat të parë dhe është në buzë të rrugës. Cdokush që ka në plan të blejë një dyqan të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe çmimet interesante. Na kontaktoni!

Truall në Sarandë

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall në Sarandë

Pershkrimi: Pronat janë dy sipërfaqe trojesh, Truall me sipërfaqe 10,000 m2 e cila ndodhet në "Lagjia Butrinti", Sarandë, dhe Truall me sipërfaqe 10,000 m2 e cila ndodhet në "Lagjia Butrinti", Sarandë. Pronat lokalizohen rreth 300m në jugperëndim të Kalasë së "Lekursit". Prona ndodhet në një zonë rezidenciale banimi. Infrastruktura e zonës është përmirësuar shumë vitet e fundit. Rruga kryesore e zonës është e sistemuar dhe e asfaltuar. Cdokush që ka në plan të blejë truallin, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Truall dhe ndërtesë në Bardhas/Peqin

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall dhe ndërtesë në Bardhas/Peqin

Pershkrimi: Prona është një tokë dhe truall me sipërfaqe totale të regjistruar 2,126 m2 nga të cilat sipërfaqe truall e regjistruar 1,320 m2 dhe sipërfaqe ndërtese (magazinë) të regjistruar 208,15 m2. Prona pozicionohet në anën veriore të fshatit Bardhas në largësi rreth 500m në vijë ajrore. Prona është e pozicionuar në anën perëndimore të rrugës nacionale Elbasan-Rrogozhinë në largësi rreth 50m, dhe në anën lindore të rrugës kryesore që të çon për në fshatin Bardhas në akse të drejtperdrejtë. Prona ndodhet në një zonë rurale e rrethuar me toka bujqësore dhe disa ndërtime 1 katëshe, kryesisht buzë rrugës nacionale. Infrastruktura e kësaj zone është e plotë. Të dyja rrugët janë të sistemuara dhe të asfaltuara. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Truall në Durrës

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall në Durrës

Pershkrimi: Prona është Truall me sipërfaqe 625 m2. Ajo ndodhet rreth 2.4km larg qendrës së qytetit të Durrësit e orientuar në veriperëndim të tij. Prona është pjesë e një zone rezidenciale të qytetit me shtrirje në periferi të qytetit pranë një kodre. Prona është e rrethuar me godina banimi mbi 5 kate dhe shtëpi private. Në pronë janë kryer punime nivelimi dhe rrethim me mur me blloqe betoni dhe pjesërisht me kangjella. Furnizimi me energji elektrike, ujë dhe shkarkimet e ujërave të zeza janë pjesë e rrjetit të qytetit të Durrësit. Infrastruktura ekzistuese që lidh pronën me rrugën kryesore “Aleksandër Goga” është e konsiderueshme. Prona është pjesë e zhvillimit dhe zgjerimit urban të qytetit. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Truall + Objekt në Ballsh

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall + Objekt në Ballsh

Përshkrimi: Prona është një truall me sipërfaqe të regjisturar 2,439,2 m2 dhe ndërtim industrial mbi të me sipërfaqe ndërtimore 1,156m2 (ish fabrika e prodhimit të verës, Ballsh), ndodhur në lagjen “5 Shkurti”, Ballsh, Mallakastër. Prona pozicionohet rreth 200m në anën jugore të qëndrës së qytetit të Ballshit. Zona ku ndodhet prona është zonë kryesisht industriale, banimi dhe komerciale. Trualli i lirë është i sistemuar, pjesërisht i shtruar me asfalt e beton dhe pjesërisht me gjelbërim e pemë frutore. Ndërtesa është godine 1 dhe 3 kateshe, me siperfaqe te katit 85 m2 godina 3 kateshe dhe sipërfaqe e godinës 1 kateshe 1071m2 Cdokush që ka në plan të blejë një truall apo ndertese të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, hapësirat në shitje, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Vendndodhja:Ballsh Sipërfaqe: 1156 m² Ndërtese 2439.2 m² Truall

Banka Credins