Pemëtore Kodër Rrëshen

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Pemëtore Kodër Rrëshen

Pershkrimi: Prona është Pemëtore me sipërfaqe 650 m2. Ajo ndodhet në fshatin Kodër Rrëshen rreth 3 km larg qytetit të Rreshenit. Prona shtrihet mbi një kodër e rrethuar me toka të tjera bujqësore. Duke pasur shtrirje mbi koder, prona shikon nga njera anë luginen e lumit Fan dhe nga ana tjetër Rrugën e Kombit. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Tokë Arë në Kallmet-Lezhë

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Tokë Arë në Kallmet-Lezhë

Pershkrimi: Tokë Arë me sipërfaqe të regjistruar 4389 m2 dhe ndodhet në zonën fushore të fshatit Kallmet në komunën Balldren. Pasuria ka shtrirje përgjatë krahut lindor të rrugës nacionale Lezhë – Shkodër, duke favorizuar akses të drejtpërdrejtë në këtë rrugë. Zona përgjatë të cilës shtrihet prona në vitet e fundit është investuar duke u kthyer në një zonë industriale me prezencë të dukshme Magazinash, Hotele Restorante, Linja prodhimi etj. Pozicionimi shumë i mirë i pronës në afërsi të rrugës nacionale si dhe duke patur një pamje shumë të mirë të saj mbi të gjithë zonën përreth, krijohen mundësi të favorshme për lidhjen e pronës me zonat e tjera si dhe vendndodhjen e saj tepër tërheqëse. Infrastruktura e saj është normale dhe lidhja me komunen Balldren dhe qytetin e Lezhës është e shpejtë dhe e sigurt. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Pyll në Dajt Tiranë

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Pyll në Dajt Tiranë

Përshkrimi: Të tre parcelat janë të poziconuara midis kodrinave të shpatit perëndimor të malit të Dajtit, konkretisht në jug të fshatit Linzë rreth 120m larg "Hotel Jurgen". Cdokush që ka në plan të blejë pronat, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi hapësirat në shitje, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Tokë arë + Impiant franksionimi

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Toke are + Impiant franksionimi

Përshkrimi: Prona është Truall me sipërfaqe të regjistruar 5,000m2 + 7,000m2, ndodhur në Rrogozhinë, Kavajë. Prona pozicionohet në zonën e tokave në anën jugore të qytetit të Rrogozhinës dhe buzë shtratit të lumit Shkumbin, në anën veriore. Prona ndodhet në zonen jugore të shesheve të kësaj nyje dhe shërben vetëm si shesh i saj. Ajo ka terren të sheshtë dhe formë tre kendore, si dhe është e shtruar në gjithë sipërfaqen me shtresë intertesh. Cdokush që ka në plan të blejë truallin, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi hapësirat në shitje, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Pyll + Kullote në Poro Vlorë

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Pyll + Kullote në Poro Vlore

Përshkrimi: Pronat janë dymbëdhjetë parcela pyll dhe kullotë, të ndodhura në fshatin Poro të Njësisë Administrative Novoselë, Rrethi Vlorë. Pronat lokalizohen në zonën e brezit me pisha të fshatit Poro, rreth 17km ne veri të qytetit të Vlorës dhe rreth 7km në perëndim të urës së Mifolit. Ato ndodhen në zonën e brezit me pisha rreth 2km në lindje të vijës ujore të bregdetit Adriatik. Pronat ndodhen shumë pranë njëra tjetrës. Cdokush që ka në plan të blejë pronat, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi hapësirat në shitje, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Banka Credins