Apartament në Pogradec

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Apartament në Pogradec

Pershkrimi: Apartament banimi me adresë në qytetin e Pogradecit . Apartamenti ndodhet në një godinë të re 7 katëshe banimi . Ajo është pjesë e ndërtimeve të reja të kryera në këtë zonë pas vitit 2010. Prona ndodhet saktesisht në lagjen Nr.1 të qytetit. Apartamenti ka punime cilësore dhe rifinitura të kënaqshme. Godina ku ndodhet apartamenti është me infrastrukturë të sistemuar dhe me dalje në shëtitoren kryesore të qytetit e cila shtrihet përgjatë vijës së liqenit me drejtim në rrugën interurbane për Tushemisht. Zona ku është vendndodhja e pronës është zonë rezidenciale dhe në zhvillim nga pikpamja urbanistike. Cdokush që ka në plan të blejë një apratament të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Apartament në Durrës

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Apartament në Durrës

Pershkrimi: Apartament banimi me adresë : Lagjia 13 plazh, Shk5, kati 7. Në anën perëndimore të rrugës nacionale Durrës-Kavajë. Në kompleksin Rotondo. Cdokush që ka në plan të blejë një apratament të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Kompleksi Apollon Apartamente

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Kompleksi Apollon Apartamente + Dyqane

Pershkrimi: Kompleksi Apollon është një kompleks modern, i ndërtuar vitet e fundit, dhe përfaqëson një kombinim interesant të një zone banimi me shërbime tregëtare. I pozicionuar në një nga zonat tërheqëse të qytetit të Fierit, në anën jugore të tij, zona ofron një akses të mirë komunikimi në drejtime të ndryshme. Kompleksi është i përbërë nga apartamente me sipërfaqe të ndryshme ndërtimi, ku cdo familje mund të gjejë sipas mundësive dhe nevojave të veta hapësirat që kërkon. Njësite tregëtare janë gjithashtu një mundësi e mirë për këdo që kërkon të zgjerojë biznesin e tij apo të hapë një qëndër të re tregëtare. Cdokush që ka në plan të blejë një apratament të mirë, apo është në kërkim për një ambjent tregëtar, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, hapësirat në shitje, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Banka Credins