Eshtë mirë që cdo student të ketë një bankë partnere që në hapat e parë të jetës studentore. Banka është këshilluesi juaj financiar duke ju mbështetur vazhdimisht në cdo moment për cdo kërkesë apo investim tuajin.Credins Bank vjen më pranë studentëve me një paketë të dedikuar shërbimesh bankare.

PAKETA STUDENTORE

Hapni një llogari bankare, merrni një kartë, shkarkoni aplikacionin Credins ONLINE dhe do te përfitoni shërbimet e mëposhtme:

Mirëmbajtje llogarie: 0 komision
Hapje llogarie: 0 limit fillestar
Aplikimi Credins Online: 0 komision
Mirëmbajte Credins Online: 0 komision
Komision Pagese tarife shkollimi: 100 Lek
Kartë të parapaguar Studenti VISA: 300 Lek
Pagesa Utilitare ujë, drita telefon (me Credins ONLINE): 0 komision
Pagesë e qirasë së banimit (me Credins ONLINE): 0 komision

Avantazhe

-Menaxhim I kujdesshëm i shpenzimeve tuaja mujore financiare. -Pagesa të shpejta, në cdo kohë e nga cdo vend. -Historik i pagesave dhe monitorim nëpërmjet aplikacionit në celular apo desktop. -Transferta brënda bankës nga njëra llogari në tjetrën menjëherë pa komision. -Blerje dhe pagesa me kartën e parapaguar. -Reduktimi i riskut për të humbur cash-in tuaj.

Krijoni një historik të mirë me bankën për shërbime dhe produkte të tjera në të ardhmen tuaj.

This post is also available in: English

Apliko online për këtë produkt

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”
Banka Credins