This post is also available in: English

Bëhuni pjesë e Avis Preferred për më shumë përfitime dhe zbritje të dedikuara me Mastercard.

Periudha e Vlefshmërisë: Pa afat deri në një njoftim tjetër

Cilët Mbajtës të Kartave kualifikohen: World + Gold

Disponueshmëria e Ofertës:E aplikueshme për marrjen e automjeteve me qira brenda Kontinentit Evropian dhe Rusisë

Tregu:E disponueshme për klientin rezident mbajtës të kartës dhe për kartat e lëshuara në Evropë dhe Rusi

Si mund të përfitoni nga kjo ofertë?

Regjistrimi: Ju mund të aksesoni përfitimet e Avis Preferred nëpërmjet 3 hapave të thjeshtë (të vlefshme vetëm për anëtarët e RINJ).

Hapi 1: Regjistrohuni në faqen zyrtare në internet www.avispreferred.eu duke përzgjedhur “Kohë e Lirë” dhe më pas do ju shfaqet kodi përkatës promocional i cili aktivizohet pas plotësimit të formularit të regjistrimit. Ju mund të regjistroheni vetëm një herë pasi nuk mund ta përdorni njëkohësisht me një promocion tjetër.

Lloji i Kartës Kodi Promocional
World Mastercard Krediti MC WORLD

Mbajtësi i Kartës plotëson formularin e regjistrimit duke përzgjedhur nivelin e anëtarësimit “CREDINS bank”.

Gjatë procesit të regjistrimit, mbajtësve të kartave u kërkohet të regjistrojnë kartën e tyre Mastercard Premium dhe numrin e patentës për të përfunduar regjistrimin.

Gold Mastercard Krediti MC GOLD

Hapi 2: Konfirmimi i anëtarësimit ju dërgohet nga Avis Preferred nëpërmjet numrit tuaj unik të anëtarësimit. Këto detaje gjenerohen pas marrjes me qira të automjetit të parë.

Hapi 3: Rezervoni në internet në adresën www.avisworld.com/worldelite për të marrë me qira një makinë, duke vendosur numrin e tuaj të anëtarësimit.

Përshkrimi i Programit:

MasterCard ka nënshkruar një marrëveshje partneriteti me Avis Worldwide, duke ofruar permiresimet më të fundit për marrjen e automjeteve me qira, zbritjet dhe zgjedhjet për përfitimet më fantastike për të gjithë mbajtësit e kartave. Ju mund të bëheni pjesë e Avis Preferred nëpërmjet anëtarësimit PA PAGESË për një periudhë anëtarësimi për dy vjet me të drejtë rinovimi. Nëpërmjet anëtarësimit pa pagesë në Avis Preferred, mund të përfitojnë një automjet më të ri me çdo rezervim (sipas disponueshmërisë) dhe zbritjen e mëposhtme:

Lloji i Kartës Zbritja fikse Zbritja e dedikuar
Tarifa e Parapagimit Tarifa Standarde
World MasterCard® Krediti 10% 20%
Gold Mastercard® Krediti 10% 20%

Kushtet e Mbajtësve të Kartës: Detajet e plota, kushtet dhe afatet përcaktohen këtu


Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins