Të nderuar pensionistë,

Ju informojmë se plotësimi i deklaratës së vijueshmërisë së marrjes së pensionit në bankë është shtyer deri në datën 30//04/2020. Gjithashtu ju kujtojmë këtë deklaratë mund ta plotësoni ONLINE edhe në e-albania.


Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins