Credins Bank ka nënshkruar marrëveshjen me Posta Shqiptare SHA për ti dorëzuar në banesën e tyre pensionin, pensionistëve që e marrin në Credins.

Kush e përfiton?

Nga kjo marrëveshje, Credins ka për qëllim të ndihmojë pensionistët sipas kategorive dhe specifikave më poshtë:

  • Pensionistë të cilët nuk disponojnë kartë debiti
  • Pensionistë të cilëve ju ka kaluar pensioni i fundit në Mars 2020
  • Pensionistë të cilët nuk e kanë tërhequr ende pensinon e muajit Mars 2020

Sa do të jetë vlera e pensionit që do të dërgohet në banesë?

Në banesë do t’i dërgohet vetëm pensioni i muajit Mars 2020, pavarësisht vlerës që ata mund të kenë në gjëndje në llogari. Maksimumi që banka do t’i dorëzojë është 25,000 Lekë, për ata të cilët kanë patur kreditim pensioni në muajin Mars vlera më të larta se 25,000 Lekë.

Ka komision ky shërbim?

Pensionisti nuk do të paguajë asnjë komision për këtë shërbim. Ky shërbim do t’u ofrohet FALAS nga banka.

Për sa kohë do të ofrohet ky shërbim?

Ky shërbim do jetë i vlefshëm deri në përfundim të gjëndjes së karantinës si pasojë e COVID-19. E njëjta procedurë do të vijojë dhe për pensionet e muajit Prill 2020.

Si e përfiton pensionisti këtë shërbim?

Banka ka vendosur në dispozicion dy numra kontakti +355 4 22 74 777 dhe +355 4 53 53 000 ku pensionisti mund të telefonojë për të kërkuar këtë shërbim.

Gjatë telefonatës, pensionisti duhet të japë të dhënat si më poshtë:

  1. Emër Mbiemër
  2. Atësi
  3. Numër kontakti
  4. Adresë e saktë banimi
  5. Numër Personal nga karta identitetit apo pasaporta.

A mund të anullohet kërkesa për marrjen e pensionit në banesë?

Pensionisti ka mundësi të anullojë kërkesën e tij brenda 24 orëve nga momenti i aplikimit. Pas 24 orëve kërkesa është procesuar dhe nuk mund të anullohet.

Kur firmoset autorizimin nga pensionisti?

Dorëzimi i pensionit në banesë do të dorëzohet nga postieri i Postë Shqiptare SHA brenda 3-4 ditëve dhe në momentin e dorëzimit, pensionisti duhet të firmosë të gjitha dokumentet që do t’i kërkohet nga postieri, ndër të tjera dhe autorizimin ku autorizon bankën për këtë veprim.


Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins