Ne Credins bank ju mund të pajiseni me kartë debiti VISA apo Mastercard për biznesin tuaj. Mjafton të keni një llogari rrjedhëse dhe mund ti ofroni vetes tuaj funksionalitete inovative, fleksibilitet në përdorim dhe siguri në pagesa.

Karakteristika dhe avantazhe

 • Tërheqje në ATM 24/7.
 • Përdorim kombëtar dhe ndërkombëtar.
 • Mundësi lëshimi kartë dytësore.
 • Blerje në internet dhe POS.
 • Përdorim në të gjitha monedhat.
 • Kontroll mbi shpezimet dhe lëvizjet e llogarisë.

Me Kartën e Debitit ju mund:

 • Kryeni tërheqje parash dhe pagesa në të gjithë botën.
 • Personalizoni limitet e përdorimit të kartave tuaja.
 • Kryeni pagesa online me siguri të plotë.

Fleksibilitet dhe personalizim

 • Mundesi për ndryshim PIN për të gjitha Kartat Mastercard;
 • Monitorim i veprimeve me kartë dhe shpenzimeve përmes Credins Online
 • Falë teknologjisë Contactless mund të kryesh pagesat super thjesht dhe super shpejt pa pasur nevojë për PIN deri në shumën 20 euro (ekuivalente në LEK) .

Karta Mastercard Business Debit

Monedha: Lekë 
Limiti ditor në ATM: 50.000 ALL
Limiti ditor në POS: 500.000 ALL
Vlefshmëria e kartës: 5 Vite

Karta Mastercard Business Debit

Monedha: Euro
Limiti ditor në ATM: 500 EUR
Limiti ditor në POS: 5000 EUR
Vlefshmëria e kartës: 5 Vite

Karta Mastercard Business Debit

Monedha: USD
Limiti ditor në ATM: 500 USD
Limiti ditor në POS: 5000 USD
Vlefshmëria e kartës: 5 Vite

Në rast të humbjes ose vjedhjes së kartës suaj:

• Bllokoni atë sa më shpejt të jetë e mundur duke telefonuar numrat: 0800 22 73 ose +355 4 2274 777.
• Paraqituni në degën më pranë jush, raportoni vjedhjen/humbjen e kartës dhe kërkoni një kartë të re.

Dokumentacioni i Nevojshëm:

– Kartë Identiteti
– Formular Rregjistrim (për klientët e rinj) ose përditësimi për klientët ekzistues.
– Formular i dorëzimit të Kartë dhe Kodit PIN.
– Kontrata e Kartës.


Llogari Rrjedhëse

Llogaria rrjedhëse është baza mbi të cilën ndërtohet marrëdhënia me bankën. Llogaria mund të hapet në monedhën vëndase ose të hua

Lexo më shumë Read More

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Depozita Me Afat

Depozita me Afat është një investim i sigurt i cili kryhet përmës një marrëveshje ndërmjet individit dhe bankës, për një shumë parash dhe një afat të përcaktuar nga vetë klienti.

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins