Karta Mastercard WORLD Debit

  • Monedha: USD
  • Limiti ditor në ATM: 5.000 USD
  • Vlefshmëria e kartës: 5 Vite

Në rast të humbjes ose vjedhjes së kartës suaj:

  • Bllokoni atë sa më shpejt të jetë e mundur duke telefonuar numrat: 0800 22 73 ose +355 4 2274 777.
  • Paraqituni në degën më pranë jush, raportoni vjedhjen/humbjen e kartës dhe kërkoni një kartë të re.

Dokumentacioni i Nevojshëm:

– Kartë Identiteti
– Formular Rregjistrim (për klientët e rinj) ose përditësimi për klientët ekzistues.
– Formular i dorëzimit të Kartë dhe Kodit PIN.
– Kontrata e Kartës.


This post is also available in: English

Llogari Rrjedhëse

Lexo më shumë Read More

Depozita PLUS

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins