This post is also available in: English

Credins bank ofron mundësi të pafund për menaxhimin e likuiditet për të siguruar një përkujdesje të vecantë për kursimet e tua. Në bankë kemi një gamë të gjerë produktesh :

  • Depozita ME AFAT
  • Depozita Kalendarike
  • Depozita Kaltra
  • Investim në Fondin e Pensionit Vullnetar
  • Investim në Fondin e Investimeve Credins Premium
  • Investim në Bono Thesari
  • Investim në Obligacione Credins
  • Investim në Obligacione të Shtetit Shqiptar

Depozitat apo investimet mund të bëhen në monedha dhe afate të ndryshme në bazë të nevojave tuaja. Normat e interesit  janë të publikuara në faqen e internetit të Bankës si dhe në ambientet e cdo dege.

Depozitat ne Credins bank janë të siguruara  deri në shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave – www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Për të kuptuar cila është mënyra më e mirë për të mirëmenxhuar kursimet tuaja, kontaktoni një specialist në degën më të afërt të Credins bank .

Dokumentacioni

Kartë identiteti apo pashaportë

Kontratë për pajisje me Kartë


Produkte te Lidhura

Llogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj rrjedhëse ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve...

Lexo më shumë

Kartë Krediti

Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve të cilët...

Lexo më shumë

Kredi Për Shtëpi

Me Kredi Për Shtëpi, ju mund të merrni një hua personale …

Lexo më shumë

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins