Karakteristikat

  • Depozitoni dhe tërhiqni para sa herë të doni
  • Ndryshe nga Llogaria Rrjedhese, ju mund të përfitoni interes mbi balancën ditore të llogarisë.
  • Ndryshe nga Depozita me Afat ju nuk keni nevojë të përcaktoni një periudhë të caktuar për të pakësuar ose shtuar shumën.
  • Menaxhoni paratë tuaja në mënyrë optimale.
  • Aplikoni për kartë bankare.
  • Merrni transferta nga jashtë.

Llogaritë në Credins bank janë të siguruara deri në shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave – www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Llogaria e Kursimit ose Depozita pa Afat është një llogari me karakteristika të veçanta midis Llogarisë Rrjedhëse dhe Depozitës me Afat.

This post is also available in: English

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Karte Krediti

Këtë muaj keni përdorur kartën tuaj të kreditit VISA Credit dhe Mastercard WORLD Credit nga Credins bank për të blerë një biletë udhëtimi prej

Lexo më shumë Read More

Kredi konsumatore

Kredia konsumatore është zgjidhja për të plotësuar nevojat tuaja personale si udhëtime, blerje paisjesh shtëpiake, mbulim shpenzimesh mjekësore, pagesa tarifash shkollore…

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins