Cfarë është Depozita Maxi – Kalendarike?

Depozita Maxi-Kalendarike është një plan kursimi ku klienti përcakton vetë datën e maturimit të depozitës në një interval kohor nga 25 -35 muaj në varësi të qëllimit për të cilin do të kursejë.

Avantazhe dhe Karakteristika

  • Monedhat në të cilat ofrohet depozita janë: ALL, EUR, USD
  • Shuma minimale per celjen e depozites: 50,000 Leke, ose 500 EUR/USD
  • Përcaktoni vetë datën e maturimit të depozitës suaj në intervalin kohor 25 – 35 muaj.
  • Rinovim Automatik I Depozitës
  • Përfitoni interesa konkurruese
  • Kontrolloni investimin tuaj në çdo moment përmes e-Banking.

Referojuni gjithmonë buletineve të përditësuara të interesit të depozitave të publikuara në degët tona dhe në sitin tonë zyrtar, si dhe kushteve të punës për çdo informacion tjetër rreth depozitave.

Dokumentacioni i Nevojshëm

  • Mjet identifikimi (karte identiteti, ose pasaporte biometrike).

Siguri

Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi individ, tregtar dhe shoqëri tregtare, rezident ose jorezident, shqiptar ose i huaj, i cili ka llogari depozitë në Credins Bank Sh.a, në lekë ose në monedhë të huaj sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53 datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar . Për më shumë informacion klikoni: www.asd.gov.al.

ASD dhe Buletinin e Normave te Interesit.


This post is also available in: English

Kartë Krediti

Këtë muaj keni përdorur kartën tuaj të kreditit VISA Credit dhe Mastercard WORLD Credit nga Credins bank për të blerë një biletë udhëtimi prej

Lexo më shumë Read More

Llogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj rrjedhëse ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare

Lexo më shumë Read More

Overdraft

Overdrafti është një linjë kredie, e cila në shumicën e rasteve lidhet me pagën e individit dhe i jep atij mundësinë të tërheqi në çdo moment

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins