Maxi

Depozita Maxi-Kalendarike

Depozita Maxi-Kalendarike është një plan kursimi ku klienti përcakton vetë datën e maturimit…

Lexo më shumë

depozita plus cover

Depozita PLUS

Depozita Plus është një plan kursimi sistematik, për të gjithë klientët Individë dhe veçanërisht…

Lexo më shumë

depozita me afat cover

Depozita ME AFAT

Depozita me Afat është një investim i sigurt i cili kryhet përmës një marrëveshje ndërmjet individit dhe bankës, për një shumë parash…

Lexo më shumë

depozita kaltra

Depozita Kaltra

Depozita Kaltra është një investim afatgjatë, i cili nis kur fëmija sapo lind. Duke kursyer rregullisht, ju …

Lexo më shumë

depozita pa afat

Depozita PA AFAT

Depozita Pa Afat është një llogari kursimi, e cila ju ndihmon gjithnjë për të organizuar plane e projekte të ndryshme investimi. Mjafton të…

Lexo më shumë

Depozita kalendarike cover

Depozita Kalendarike

Depozita Kalendarike është një plan kursimi i krijuar për t’ju përshtatur kërkesave tuaja për fleksibilitet në menaxhimin e kohës…

Lexo më shumë

This post is also available in: English

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins