This post is also available in: English

Të ardhurat e rregullta mujore herë pas here nuk mjafton për të plotësuar kërkesat tuaja konsumatore. Një mobilim bashkëkohor apo funksional, pajisje elektronike për shtëpinë, sistem ngrohje apo kondicionim, pushime apo studime për fëmijët, të gjitha këto ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës tuaj dhe të familjes suaj por nuk mund të financohen vetëm me të ardhurat mujore. Në Credins, për të mundësuar plotësimin e këtyre nevojave duke e kryer pagesën në disa muaj, do të gjeni zgjidhje me produktin Kredia Konsumatore. Avantazhe dhe Karakteristika: Kjo kredi ofrohet për gjithë klientët individë me të ardhura nga paga.

  • Financim: deri në 1.500.000 lekë
  • Interes: fiks dhe variabël
  • Afati: deri në 7 vjet
  • Këste mujore mbahen automatikisht nga llogaria.

Dokumentacioni qe duhet te prezantoni:

  • Mjet identifikimi
  • Vërtetim të ardhurash

Dokumentacioni që firmosni në bankë:

  • Aplikim për kredinë
  • Informacioni parakontraktual
  • Formulari i Transparencës
  • Kontrata e kredisë konsumatore

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Llogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Lexo më shumë Read More

Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins