This post is also available in: English

Avantazhe dhe Karakteristika

 • Ju blini apo zgjeroni banesën tuaj në varësi të nevojave familjare dhe në përputhje me të ardhurat tuaj.
 • Ju menaxhoni në mënyrë të kujdesshme të ardhurat tuaja në menyrë afatgjatë duke bërë një shpërndarje midis kërkesave të përditshme dhe investimeve afatgjata.
 • Ju mësoni të përdorni produkte sigurimesh të rëndësishme për ju si sigurimi i pronës apo sigurimi i jetës.

Dokumentacioni i Kërkuar:

Për individë të punësuar

 • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
 • Vërtetime për të ardhurat mujore familjare.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat që vërtetojnë origjinën e pasurisë.

Për individë që kanë një biznes të vogël

 • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
 • Licenca e vitit të fundit.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat që vërtetojnë origjinën e pasurisë.

Për individë që kanë biznes të madh (shpk ose sha)

 • Dokumentacioni ligjor i shoqërisë.
 • Bilanci i vitit të fundit i dorëzuar në zyrën e tatim taksave.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat që vërtetojnë origjinën e pasurisë.

Për informacion të personalizuar ju presim në degë!  


Credins Online

Overdrafti është një linjë kredie, e cila në shumicën e rasteve lidhet me pagën e individit dhe i jep atij mundësinë të tërheqi në çdo moment

Lexo më shumë Read More

Llogari Rrjedhese

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Lexo më shumë Read More

Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins