Pranë sporteleve tona ju mund të kryeni një gamë të gjerë pagesash duke filluar nga:

Pagesat utilitare

Pagesa për energjinë elektrike.
Pagesa për telefoninë fikse.
Pagesa për telefoninë celularë.
Pagesa për gjobat e automjeteve policisë rrugore dhe bashkiake.
Garanci bankare për ambasada, gjykata, etj.
Pagesa të studenteve ndaj fakulteteve.

Nëse jeni Biznes, ju mund të kryeni pagesa si:

 • Pagesat e detyrimeve tatimore
 • Pagesat e taksave të bashkisë
 • Pagesat të tjera në favor institucioneve të ndryshme

Të gjitha pagesat mund të kryhen nga klientë të bankës duke paraqitur në sportel faturat përkatëse.

 • Pagesa për Energjinë
 • Pagesa për Ujin
 • Pagesa për Telefonin
 • Pagesa për Gjobat
 • Pagesa për Thesarin
 • Pagesa për Doganat
 • Pagese për Pensionin Vullnetar
 • Pagesa për Universitetet, e shumë të tjera

Nese jeni titular i një llogarie në Credins ju mund të kryeni gjithashtu dhe pagesa utilitare automatike. Dokumentacioni për pagesa utilitare automatike: – Faturë të pagesës utilitare – Autorizim për ekzekutimin e DD ose Standing Order   Përfitoni nga lehtësia e kryerjes së pagesave Online me tarifa preferenciale fale platformës Credins Online.

This post is also available in: English

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins