Depozita me Afat

Depozita me Afat është një investim i sigurt i cili kryhet përmës një marrëveshje ndërmjet individit dhe bankës, për një shumë parash dhe një afat të përcaktuar nga vetë klienti.

This post is also available in: English

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins