Kursi i Këmbimit

Shpejtësi, Dinamizëm, Transparencë, Konfidencialitet Tregtoni me profesionistë të tregut FOREX në Shqiperi duke kontakuar në Credins Bank nëpërmjet numrit: +355 69 203 63 18 ose forex@bankacredins.com Shuma minimale për këmbime direkt është 50.000 EURO ose ekuivalenti i saj. Ofrohen Kurse preferenciale këmbimi valutor jo vetëm kundrejt monedhes LEK, por edhe për ciftet e monedhave të huaja. Ju mundësojmë kryerje këmbimesh valutore 24 Orë nëpërmjet shërbimit FOREX ORDER.

Tregtimi i monedhave

Përfitime të shumta nga luhatshmëria e tregut valutor botëror duke aplikur marzhe të vogla në kuotimet e kurseve të këmbimit. Ofrojmë mundësi veprimi në të gjithë rrjetin e degëve të Credins Bank. Aplikimin e kurseve preferenciale të këmbimit valutor do ta gjeni edhe në shërbimin Credins Online. Tashmë, në Credins Bank, ju mund të kryeni këmbime dhe në monedhën kineze Renminbi CNY. Veprime në llogari me llogari dhe me fonde cash në monedhat: LEK, EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, JPY, CNY, XAU

Veprime me tituj

- Ndërmjetësim për pjesëmarrje në Ankandet e Tregut Primar. - Shitje dhe Blerje të Titujve (Bono Thesari dhe Obligacione). - Kuotime të obligacioneve reference. - Brokerim për tregëtimin e Titujve në Bursën Shqiptare të Titujve (ALSE). - Shërbim kujdestarie të titujve të emetuara nga Qeveria Shqiptare dhe Shoqëritë aksionare; Ju mund të kryeni veprime në lidhje me titujt në cdo moment nëpërmjet Degëve të Credins Bank. Credins Bank, ofron jo vetëm shërbimin e ndërmjetësimit në ankande por blen dhe shet letra me vlerë në cdo moment përpara afatit të maturimit. Ju mund të shikoni cdo ditë në website-in e Bankes kuotimet e obligacioneve referencë (benchmark). Disponibilitet në çdo moment të stafit të Departamentit të Thesarit me një experiencë të gjatë dhe mbresëlënëse në tregjet Financiare. Credins Bank, si anëtare e Bursës Shqiptare të Titujve ofron tregtimin e letrave me vlerë në Tituj.

Currency Table

Updated29/09/2022

Currency Buy Sell
USD 107.8 113.8
EUR 121.00 127.00
GBP 136.0 142.0
CHF 114.50 120.5
CAD 78 84.00
AUD 70.50 76.50
JPY 1.0644 1.1144
CNY 13.31 19.31
XAU 5300 7000

Calculate

Shkembim

=

1 LEK 0.555 USD

Obligacione Reference

Obligacione Table

Updated on 29/09/2022

ISIN Dt. Maturation Buy Sell Date Currency
AL0043NF3Y22 27.02.22 2.48% 2.18% 15.05.20
AL0044NF3Y23 26.02.23 3.05% 2.75% 15.05.20
AL0035NF5Y23 19.07.23 2.87% 2.57% 15.05.20
AL0036NF5Y24 30.01.24 3.35% 3.05% 15.05.20
AL0037NF5Y25 26.03.25 4.05% 3.75% 15.05.20

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins