This post is also available in: Albanian

Maxi – Calendar Deposit

Maxi-Calendar Deposit is a savings plan where the client determines the maturity date of the deposit within a 25-35 month period depending on the purpose of the saving.

Read More

Depozita Maxi – Kalendarike

Depozita Maxi-Kalendarike është një plan kursimi ku klienti përcakton vetë datën e maturimit të depozitës në një interval kohor nga 25 -35 muaj në varësi të qëllimit për të cilin do të kursejë.

Read More

Kaltra Deposit

Kaltra Deposit is a long-term investment plan for your kid since your child is born By regular savings you can provide for your child the best education as well as a solid financial base for building a future with more choices.

Read More

Calendar Deposit

Calendar Deposit is a savings plan designed to fulfil your needs obtaining flexibility in time management and amount of money you wish to save. You can make your own choices

Read More

Demand Deposits

Demand Deposit is a savings account, which always helps you to organize various investment plans and projects.

Read More

Term Deposits

Term Deposit is a safe investment that is carried out through an agreement between the individual and the bank, for an amount of money and maturity determined by the client.

Read More

Plus Deposit

Plus Deposit is a systematic savings fund designed especially for all payees and retail clients at Credins Bank.

Read More

Depozita PLUS

Depozita Plus është një plan kursimi sistematik, për të gjithë klientët Individë dhe veçanërisht ata pagamarrës pranë Credins Bank. Credins ju ofron kreditimin periodik në një depozitë kursimin e fondeve të kursyera nga paga e tyre.

Read More

Depozita ME AFAT

Depozita me Afat është një investim i sigurt i cili kryhet përmës një marrëveshje ndërmjet individit dhe bankës, për një shumë parash dhe një afat të përcaktuar nga vetë klienti. Në varësi të shumës, klienti individ, përfiton interesa sipas afatit dhe monedhës së përcaktuar.

Read More

Depozita PA AFAT

Depozita Pa Afat është një llogari kursimi, e cila ju ndihmon gjithnjë për të organizuar plane e projekte të ndryshme investimi. Mjafton të paraqiteni në një nga degët e bankës, pranë punonjësit të shërbimit ndaj klientit.

Read More

Depozita Kalendarike

Depozita Kalendarike është një plan kursimi i krijuar për t’ju përshtatur kërkesave tuaja për fleksibilitet në menaxhimin e kohës dhe parave që doni të kurseni. Me anë të depozitës Kalendarike ju zgjidhni vetë datën e maturimit të depozitës dhe përfitoni një interesa në varësi të shumës, afatit dhe monedhës së përzgjedhur.

Read More

Depozita Kaltra

Depozita Kaltra është një investim afatgjatë, i cili nis kur fëmija sapo lind. Duke kursyer rregullisht, ju do të mund t’i siguroni edukim në shkollën më të mirë si dhe një bazë financiare për të nisur një të ardhme me më shumë mundësi zgjedhjeje.

Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins