Për Credins Bank, përgjegjësia e sociale, ka të bëjë me krijimin e një vlere të qëndrueshme për klientët, aksionarët, punonjësit dhe palët e tjera të interesit. Prioriteti ynë i parë është që të veprojmë si një partner financiar i besueshëm për klientët tanë, duke ofruar shërbime dhe këshilla për të përmbushur nevojat e tyre individuale. Besojmë, se qasja në biznes në mënyrë të përgjegjshme, është faktori kryesor që përcakton suksesin tonë afatgjatë dhe ndihmon të promovojë rolin e rëndësishëm që ne luajmë në ekonominë e vendit dhe në shoqëri. Credins Bank, prezanton sa më poshtë aktivitetet e ndërmarra në kuadër të përgjegjësisë sociale përgjatë vitit 2018. Ky raportim kryhet në përputhje me formatin e përcaktuar për 17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm të Programit për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara. Për të lexuar raportin e plotë klikoni si më poshtë: Përgjegjësia jonë sociale gjatë vitit 2018

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins