Në kuadër të zbatimt të 17 objektivave për zhvillim të qëndrueshëm, Credins Bank dhuroi për Bashkinë Kamëz 45 pemë kumbulle, duke kontribuar në këtë mënyrë, në shtimin e zonës së gjelbër dhe ofrimin e ambjenteve më të këndshme për banorët e kësaj zone.

Përmirësimi i infrastrukturës së vendit është pjesë e përgjegjësisë sonë sociale ndaj komunitetit ku operojmë.

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins