Aksesi në arsim dhe edukimi ndihmon në krijimin e një të ardhmeje të ndritur për të gjithë të rinjtë në mbarë botën. Në Ditën Ndërkombëtare të Kursimit, Credins Bank vendosi të ishte pranë nxënësve të shkollës 9-Vjeçare “Edith Durham” ku zv. Drejtori i Thesarit Rinald Gjyli zhvilloi një bisedë të këndshme duke informuar fëmijët për përfshirjen e tyre drejt një kulture kursimi. Studimet e tregut konfimojnë se përfshirja e fëmijëve në moshë sa më të re drejt kulturës së kursimit dhe ndërgjegjësimit financiar sjell rezultate pozitive në sjelljen e tyre financiare si të rritur.

Aksesi në arsim dhe edukimi ndihmon në krijimin e një të ardhmeje të ndritur për të gjithë të rinjtë në mbarë botën. Në Ditën Ndërkombëtare të Kursimit, Credins Bank vendosi të ishte pranë nxënësve të shkollës 9-Vjeçare “Edith Durham” ku zv. Drejtori i Thesarit Rinald Gjyli zhvilloi një bisedë të këndshme duke informuar fëmijët për përfshirjen e tyre drejt një kulture kursimi. Studimet e tregut konfimojnë se përfshirja e fëmijëve në moshë sa më të re drejt kulturës së kursimit dhe ndërgjegjësimit financiar sjell rezultate pozitive në sjelljen e tyre financiare si të rritur.

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins