Revista e përjavshme prestigjioze ekonomike Monitor, publikon analizën e tregut të depozitave në sistemin bankar sipas burimit të të dhënave nga Banka e Shqipërisë. Sipas kësaj analize, Credins Bank është ndër bankat që ka arritur të thithi pjesën më të madhe të depozitave në treg, me një shtesë prej rreth 8 miliardë lekesh. I njëjti burim konfirmon gjithashtu faktin që për sa i përket aktiveve, Credins Bank është ngjitur në vendin e katërt, me 8.1% të totalit të aktiveve. Rezultatet e më sipërme, edhe njëherë konfirmojnë trendin rritës progresiv të bankës, falë punës profesionale të stafit dhe menaxhmentit të lartë.

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins