Credins Bank, mbështet iniciativat e ndërmarra në përmirësimin e sistemit shëndetësor. Gjatë muajit Gusht, banka ka ofruar mbështetjen e saj financiare në përmirësimin e kushteve të brendshme Spitalit Rajonal Shkodër, duke kontribuar në ofrimin e një shërbimi akoma më cilësor dhe me pranë standardeve bashkëkohore. Credins, vazhdon të mbetet një partnere e insitucioneve lokale, duke ofruar rishtazi mbështetje për institucione të ndryshme në nxitje të zhvillimit të vazhdueshëm.

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins