Të lumtur që kontribuam në paisjen me kompjutera të laboratorit të Informatikës të Shkollës 9 vjeçare “Avni Rustemi”. Një mundësi më shumë për çdo nxënës të kësaj shkolle për të zhvilluar më tej: * Aftësitë teknologjike përmes edukimit të hershëm. * Për të praktikuar aftësitë e tyre në grup duke stimuluar të mësuarin.

Të lumtur që kontribuam në paisjen me kompjutera të laboratorit të Informatikës të Shkollës 9 vjeçare “Avni Rustemi”.

Një mundësi më shumë për çdo nxënës të kësaj shkolle për të zhvilluar më tej:

* Aftësitë teknologjike përmes edukimit të hershëm.

* Për të praktikuar aftësitë e tyre në grup duke stimuluar të mësuarin.

* Për përgatitjen e karrierës së tyre në të ardhmen.

Credins Bank beson në vlerat e arsimit dhe kulturës dhe i konsideron një nga kontributet më të çmuara në dobi të komunitetit.

Credins Bank csr
Credins Bank csr

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins