Në kuadër të përgjegjësisë sociale, Credins Bank mbështeti financiarisht iniciativën e Institucionit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit për hapjen e zyrës së punësimit në qytetin e Vlorës, zyrë e cila do t’ju vijë në ndihmë të rinjve dhe forcës aktive të punës, për gjetjen e mundësive të punësimit.

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins