Përkudesja për fëmijët në nevojë dhe mbështetja e tyre ne pjesën akademike dhe profesionale, është pjesë e politikave të përgjegjësisë sociale të Credins Bank.

Credins Bank mbështet Fshatin “SOS”

Përkudesja për fëmijët në nevojë dhe mbështetja e tyre ne pjesën akademike dhe profesionale, është pjesë e politikave të përgjegjësisë sociale të Credins Bank. Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor, Banka së bashku me të gjithë stafin e saj ka mbështetur fëmijët e Fshatit “SOS” me mjete didaktike dhe mjete shkollore për vitin e ri shkollor.

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins