Credins Bank është një aktor i rëndësishëm në ndërtimin e një komuniteti aktiv dhe qyteteve me zhvillim të qëndrueshëm, duke investuar në aktivitete kulturore, sportive dhe promovuese të artit në të gjithë vendin. Credins, mundësoi dhënien e çmimeve të eventit të “Colours of Albania”.

Credins Bank është një aktor i rëndësishëm në ndërtimin e një komuniteti aktiv dhe qyteteve me zhvillim të qëndrueshëm, duke investuar në aktivitete kulturore, sportive dhe promovuese të artit në të gjithë vendin. Credins, mundësoi dhënien e çmimeve të eventit të “Colours of Albania”.

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins