Starton Innovation Nest Festival 2019, një nga evenet më të rëndësishme në vend, i cili përgjatë dy diteve aktivitet në ARTurbina, ka mbledhur bashkë mbi 1000 pjesëmarrës, investitorë vendas dhe të huaj, për të mbështetur zhvillimet dhe idetë e reja inovative dhe bizneset startups. Banka Credins, një bankë me vizion inovativ dhe e fokusuar për të ndjekur zhvillimet ndërkombëtare në fushën e teknologjisë është pjesëmarrëse me Bankën lëvizëse.

Starton Innovation Nest Festival 2019, një nga evenet më të rëndësishme në vend, i cili përgjatë dy diteve aktivitet në ARTurbina, ka mbledhur bashkë mbi 1000 pjesëmarrës, investitorë vendas dhe të huaj, për të mbështetur zhvillimet dhe idetë e reja inovative dhe bizneset startups.

Banka Credins, një bankë me vizion inovativ dhe e fokusuar për të ndjekur zhvillimet ndërkombëtare në fushën e teknologjisë është pjesëmarrëse me Bankën lëvizëse.

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins