Pranë sporteleve tona ju mund të kryeni një gamë të gjerë pagesash duke filluar që nga:

Pagesat utilitare

Pagesa për energjinë elektrike
Pagesa për telefoninë fikse
Pagesa për telefoninë celularë
Pagesa për gjobat e automjeteve policisë rrugore dhe bashkiake
Garanci bankare për ambasada, gjykata, etj
Pagesa të studenteve ndaj fakulteteve

Gjithashtu të gjitha subjektet mund të paguajnë detyrimet e biznesit të tyre si

  • Pagesat e detyrimeve tatimore
  • Pagaesat e taksave të bashkisë
  • Pagesat të tjera në favor institucioneve të ndryshme

Të gjitha pagesat mund të kryhen nga klientë dhe jo klientë të bankës duke paraqitur në sportel faturat përkatëse.

Nqs jeni titular i një llogarie në Credins ju mund të kryeni gjithashtu dhe pagesa utilitare automatike.

Dokumentacioni për pagesa utilitare automatike:

 

  • Faturë të pagesës utilitare
  • Autorizim për ekzekutimin e DD ose Standing Order

Të gjitha pagesat mund të kryhen nga klientë të bankës duke paraqitur në sportel faturat përkatëse. Nese jeni titullar i një llogarie në Credins ju mund të kryeni gjithashtu dhe pagesa utilitare automatike.

This post is also available in: English

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins