Ne Credins ju mund të dërgoni dhe të merrni para në mënyrë të shpejtë dhe të sigurtë, në monedhë vendase apo të huaj. Nëse jeni duke realizuar një transfertë, ju mund të shkarkoni formularin dhe ta plotësoni paraprakisht, i cili më pas duhet të dorëzohet në një nga degët më të afërta të Credins Bank bashkë me dokumentacionin shoqërues. Përfitoni nga Credins Online, për të paguar në çdo vend, dhe në cdo kohë, 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë.

Transfertat në Credins janë të grupuara në 4 kategori :

 • Transfertë midis llogarive personale
 • Transfertë për një përfitues brenda Banke
 • Transfertë për një përfitues brenda Shqipërisë në një Bankë tjeter
 • Transfertë me jashtë

Të dhënat për të kryer një transfertë në Shqipëri:

 • Përfituesin
 • Llogarinë IBAN që identifikon çdo përfitues brenda vendit është i detyrueshëm
 • Kodin BIC/SWIFT të bankës së përfituesit

Të dhënat për të kryer një transfertë në EVROPË (SEPA):

 • Përfituesin
 • Llogarinë IBAN që identifikon çdo përfitues në Evropë dhe është i detyrueshëm
 • Kodin BIC/SWIFT të bankës së përfituesit

Të dhënat për të kryer një transfertë në vendet e tjera:

 1. Përfituesin
 2. Kodin BIC/SWIFT të bankës së përfituesit
 3. Llogarinë

Për të marrë një transfertë është e nevojshme që ti përcillni palës dërguese:

 • Kodin  BIC/SWIFT të bankës suaj  (për Credins  – kodi SWIFT është CDISALTR)
 • Kodin IBAN të llogarisë ku do të kreditohet transferta.

Bankat Korrespondente:

No. Bank Name Swift Code ADDRESS
1 Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBA AT WW Vienna, AUSTRIA
2 Zürcher Kantonalbank, Zürich ZKBK CH ZZ Zürich, SWITZERLAND
3 Intesa Sanpaolo SpA, Milan BCIT IT MM “Milano, ITALY”
4 UniCredit Bank Austria AG, Vienna BKAU AT WW Vienna, AUSTRIA
5 ABN Amro bank NL, Amsterdam ABNA NL 2A Amsterdam, The NETHERLANDS
6 Bayerische Landesbank, Munich BYLA DE MM Munich, GERMANY

This post is also available in: English

Produkte te Lidhura

Shërbimi POS

Ky shërbim u jep bizneseve mundësinë për të pranuar pagesat nëpërmjet POS

Lexo më shumë

Këmbim Valutor

Shpejtësi, Dinamizëm, Transparencë. Tregto me profesionistë të tregut FOREX. Linjë direkt

Lexo më shumë

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins