Financim deri në 3.000.000 Lek pa kolateral

KREDI PËR AGROTURIZEM

Ju gjendemi pranë duke ju mundësuar mbështetje financiare për produkte dhe investime të ndryshme në zhvillimin e agroturizmin.

 • Financim për investime të reja në ndërtimin e ambienteve.
 • Investim në makineri dhe pajisje të reja.
 • Këshilla teknike dhe orientim për të bërë investimet e duhura.
 • Kushte lehtësuese për aktivitetet e Agroturizmit.

KREDI PËR BLEGTORI DHE BUJQËSI

Ju ndihmojmë të zhvilloni biznesin tuaj duke ju ofruar mbështetje financiare për:

 • Investime në sera dhe ambiente grumbullimi.
 • Pajisje të ndryshme blegtorale (frigoriferë qumështi, sistem mjelje etj.)
 • Blerje inputesh bujqësore dhe blektorale.
 • Financim me qëllim zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit bujqësor.
 • Mundësi pëe të shlyer kredinë me këste bazë të ciklit të prodhimit.

KREDI AGRO-PERPUNIM

Ne kujdesemi që jut ë zhvilloni biznesin tuaj me pajisje modern duke ofruar kredinë që I përshtatet më mirë situatës suaj financiare.

 • Financim për blerje lëndë të parë ose ndihmëse.
 • Investime në dhoma frigoriferike.
 • Blerje makineri dhe pajisje, infrastrukturë bujqësore ose blegtorale, agropërpunim.

Avantazhet që na bëjnë banka më konkuruese në treg për kredinë Agrobiznes:

 • Struktura të dedikuara për produktet Agro.
 • Fleksibilitet dhe asistencë në sigurimin e kolateralit.
 • Procesim/aprovim I shpejtë I analizave të kredisë.
 • Norma interesi konkuruese.
 • Njësi lëvizëse në terren për të qënë sa më afër fermerëve të cilët nuk kanë mundësi të vizitojnë një nga degët tona.
 • Kushte lehtësuese për fituesit e grant-it të IPAR (AZHBR) dhe projektit “100 fshatrat”.

This post is also available in: English

Produkte te Lidhura

E-Commerce

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Lexo më shumë

Credins Online

Ky shërbim u jep bizneve mundësinë për të pranuar pagesat nëpërmjet website-it të tyre.

Lexo më shumë

Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve

Lexo më shumë

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins