Ne Credins ju mund të dërgoni dhe të merrni para në mënyrë të shpejtë dhe të sigurtë, në monedhën vendase apo të huaj.

Në kategorinë pagesa janë të klasifikuara :

 • Pagesa për energjinë
 • Pagesa për ujin
 • Pagesa për telefonin
 • Pagesa për gjobat
 • Pagesa për thesarin
 • Pagesa për doganat
 • Pagesa për universitetet e shumë të tjera
 • Pagese për pensionin vullnetar

Plotëso formularin e dedikuar duke shënuar me kujdes detajet e faturës për shërbimin për të cilin kryeni pagesën.

Përfitoni nga Credins Online, për të paguar në çdo vend, dhe në çdo kohë, 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë.

Transfertat në Credins janë të grupuara në 4 kategori :

 • Transfertë midis llogarive personale
 • Transfertë për një përfitues brenda Banke
 • Transfertë për një përfitues brenda Shqipërisë në një Bankë tjetër
 • Transfertë me jashtë

Për të kryer një transfertë në Shqipëri duhet të njihni me saktësi të dhënat e përfituesit dhe në vecanti:

Përfituesi

llogarinë IBAN që identifikon çdo përfitues brenda vendit është i detyrueshëm

Kodin BIC/SWIFT të bankës së përfituesit

Për të kryer një transfertë në EVROPË (SEPA) duhet të njihni me saktësi të dhënat e përfituesit dhe në veçanti :

llogarinë IBAN që identifikon çdo përfitues në Evropë dhe është i detyrueshëm

Kodin BIC/SWIFT të bankës së përfituesit

Për të kryer një transfertë në vendet e tjera duhet të njihni me saktësi të dhënat e përfituesit dhe në veçanti :

Kodin BIC/SWIFT të bankës së përfituesit

Llogarinë

Për të marrë një transfertë është e nevojshme që ti përcillni palës dërguese:

Kodin BIC/SWIFT të bankës suaj (për Credins – kodi SWIFT është xxxxxx)

Kodin IBAN të llogarisë ku do të kreditohet transferta

Bankat Korrespondente:

No. Bank Name Swift Code ADDRESS
1 Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBA AT WW Vienna, AUSTRIA
2 Zürcher Kantonalbank, Zürich ZKBK CH ZZ Zürich, SWITZERLAND
3 Intesa Sanpaolo SpA, Milan BCIT IT MM “Milano, ITALY”
4 UniCredit Bank Austria AG, Vienna BKAU AT WW Vienna, AUSTRIA
5 ABN Amro bank NL, Amsterdam ABNA NL 2A Amsterdam, The NETHERLANDS
6 Bayerische Landesbank, Munich BYLA DE MM Munich, GERMANY

Në Credins ju mund të dërgoni dhe të merrni para në mënyrë të shpejtë dhe të sigurtë, në monedhë vendase apo të huaj.

This post is also available in: English

Produkte te Lidhura

Llogari Rrjedhëse

Llogaria rrjedhëse është baza mbi të cilën ndërtohet marrëdhënia me bankën. Llogaria mund të hapet në monedhën vedase ose të huaj. Ajo mund të menaxhohet nga një apo disa persona përmes sistemit të firmave të autorizuara dhe vulës së kompanisë…

Lexo më shumë

Këmbim Valutor

Shpejtësi, Dinamizëm, Transparencë. Tregto me profesionistë të tregut FOREX

Lexo më shumë

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins