Blerje me POS:

Ky shërbim u jep bizneseve mundësinë për të pranuar pagesat nëpërmjet POS (Point of Sale). Klientët mund të blejnë produkte/shërbime duke kryer pagesën me kartë . Pagesat transferohen automatikisht nga karta e klientit në llogarinë e biznesit pranë Bankës.

Avantazhet:

  • Më pak risk lidhur me sigurinë dhe transportin e parasë cash.
  • Mundësi për të rritur numrin e klientelës, sidomos të atyre që preferojnë të mbajnë pak para cash me vete dhe të paguajnë me kartë.
  • Mundësi për të zgjedhur teknologjinë që të përshtatet për sektorin e aktivitetit tënd.

Apliko per POS

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Kushtet e punës

Komision Regjistrimi: Falas

Komisione për veprime të kryera: 2.5%

Asistence Teknike: Falas

Pakete Interneti 6 Muaj falas

Kontaktoni:

08:30 – 17:00 Cel: +355 67 605 6278

17:00 – 08:30 Tel: +355 4 53 53 000

This post is also available in: English

Produkte te Lidhura

Kartë Debiti

Ky shërbim iu jep mundesinë të terhiqni të ardhurat tuaja në çdo ATM Credins. Karta e Debitit mund të përdoret për...

Lexo më shumë

E-Commerce

Ky shërbim u jep bizneve mundësinë për të pranuar pagesat nëpërmjet website-it të tyre.

Lexo më shumë

Kursi i Këmbimit

Kurse preferenciale. Pa Komisione Shtesë. Përfitoni nga luhatshmëria e tregut valutor botëror. Mundësi veprimi në të

Lexo më shumë

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins