Pagesat Utilitare në Credins:

Pagesa për energjinë elektrike
Pagesa për telefoninë fikse
Pagesa për telefoninë celularë
Pagesa për gjobat e automjeteve policisë rrugore dhe bashkiake
Garanci bankare për ambasada, gjykata, etj
Pagesa të studenteve ndaj fakulteteve

Nëse jeni Biznes, ju mund të kryeni pagesa si:

 • Pagesat e detyrimeve tatimore
 • Pagesat e taksave të bashkisë
 • Pagesa të tjera në favor të institucioneve të ndryshme

Të gjitha pagesat mund të kryhen nga klientë të bankës duke paraqitur në sportel faturat përkatëse.

 • Pagesa për Energjinë
 • Pagesa për Ujin
 • Pagesa për Telefonin
 • Pagesa për Gjobat
 • Pagesa për Thesarin
 • Pagesa për Doganat
 • Pagese për Pensionin Vullnetar
 • Pagesa për Universitetet, e shumë të tjera

Nese jeni titullar i një llogarie në Credins ju mund të kryeni gjithashtu dhe pagesa utilitare automatike.

Dokumentacioni për pagesa utilitare automatike:

– Faturë të pagesës utilitare

– Autorizim për ekzekutimin e DD ose Standing Order

 

Përfitoni nga lehtësia e kryerjes së pagesave Online me tarifa preferenciale fale platformës Credins Online.

Të gjitha pagesat mund të kryhen nga klientë të bankës duke paraqitur në sportel faturat përkatëse. Nese jeni titullar i një llogarie në Credins ju mund të kryeni gjithashtu dhe pagesa utilitare automatike.

This post is also available in: English

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins